Poniżej omawiane artykuły naukowe są owocem mojej ponad 10-o letniej pasji, którą jest fizyka. Staram się w nich znaleźć drogę wyjścia z najbardziej fundamentalnego paradoksu dzisiejszej fizyki – braku zgodności Ogólnej Teorii Względności z Mechaniką Kwantową.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami:

Streszczenie koncepcji Pola Dylatacji (DaF)Dekompozycja Gerocha pozwala opisać grawitację jako Maxwell'owskie pole w dekompozycji (3+1). W tej dokompozycji można wyprowadzić cztero-potencjał który opisuje grawitację, gdzie jest miarą grawitacyjnej dylatacji czasu.

Przez analogię do elektromagnetyzmu można dla powyższego cztero-potencjału wyprowadzić tensor pola grawitacyjnego oraz grawitacyjny cztero-wektor gęstości prądu

Powyższy czterowektor po pomnożeniu przez czteroprędkość daje tensor napięć-energii, podzielony przez stałą Einsteina:

a przez to generalizuje główne równaie Ogólnej Teorii Względności do postaci:DaF wprowadza prawidłowy Lagrangian i Hamiltonian, a także proponuje nowe podejście do kwantowania, które daje poprawne wartości kwantów dla masy spoczynkowej, ładunku elementarnego oraz energii fotonu.

zdjęcie autora

Piotr Ogonowski

Doświadczony manager i trener, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu budowy organizacji projektowych (certyfikowany PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, wykładowca RUP i Agile) i procesowych (trener ITIL, zarządzania i modelowania procesów biznesowych). Członek założyciel polskiego oddziału ITSMF, Doradca Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą. Wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wykładowca na studiach MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Obecnie na studiach doktoranckich w zakresie Zarządzania Strategicznego...
Piotr Ogonowski