Piotr Ogonowski
Poniżej omawiane artykuły naukowe są owocem mojej ponad 10-o letniej pasji, którą jest fizyka. Staram się w nich znaleźć drogę wyjścia z najbardziej fundamentalnego paradoksu dzisiejszej fizyki – braku zgodności Ogólnej Teorii Względności z Mechaniką Kwantową.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami:

Streszczenie koncepcji Pola Dylatacji (DaF).Dekompozycja Gerocha pozwala opisać grawitację jako Maxwell'owskie pole w dekompozycji (3+1). W tej dokompozycji można wyprowadzić cztero-potencjał który opisuje grawitację, gdzie jest miarą grawitacyjnej dylatacji czasu.

Przez analogię do elektromagnetyzmu można dla powyższego cztero-potencjału wyprowadzić tensor pola grawitacyjnego oraz grawitacyjny cztero-wektor gęstości prądu

Powyższy czterowektor po pomnożeniu przez czteroprędkość daje tensor napięć-energii, podzielony przez stałą Einsteina:

a przez to generalizuje główne równaie Ogólnej Teorii Względności do postaci:DaF wprowadza także poprawny Lagrangian, Hamiltonian oraz równania ruchu, z których wynika, że cztero-przyspieszenie ciała w polu grawitacyjnym jest równe:

Oznacza to również, że każda cztero-prędkość wytwarza grawitacyjny cztero-potenciał równy

Generalizacja powyższego cztero-przyspieszenia prowadzi do uzyskania tensora:
Tensor ten jest pierwszą składową tensora pola grawitacyjnego , gdzie druga część jest przyspieszeniem pozostałych ciał w przestrzeni.

DaF proponuje również nowe podejście do kwantowania grawitacji, które daje poprawne wartości kwantów pola i jest otwarte na dalsze uogólnienia.

zdjęcie autora

Piotr Ogonowski

Doświadczony manager i trener, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu budowy organizacji projektowych (certyfikowany PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, wykładowca RUP i Agile) i procesowych (trener ITIL, zarządzania i modelowania procesów biznesowych). Członek założyciel polskiego oddziału ITSMF, Doradca Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą. Wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wykładowca na studiach MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Obecnie na studiach doktoranckich w zakresie Zarządzania Strategicznego...
Warszawa 2011